Hanna och Christian bor i Sundhult - Gården i Falkenbergs inland

Föredrag att leva mer hållbart

Sundhult - Vår resa för att leva mer hållbart2014 sa Christian upp sig för att öka möjligheten att själv styra vad tiden skulle användas till. Han kände sig fastlåst i den anställning han hade och ville få möjlighet att bättre utnyttja den gård han bor på och samtidigt kunna frilansa med andra uppdrag.

Steget tog han efter att familjen tillsammans funderat över hur de ville att framtiden skulle bli, och sedan dess har det hänt mycket. Detta tack vare några olika metoder och verktyg som gett fokus på saker som familjen tycker är viktiga.

Den här resan har nu blivit föreläsning, där Hanna och Christian berättar om verktygen och stegen mot att leva allt mer hållbart. På färden passerar de hur du kan bli egen elproducent via solceller och vad det innebär, hur du kan bli mer självförsörjande på egenodlad mat och att hur det är att köra elbil. Dessutom har familjen gått samman med grannar och startat företaget Solskensfarmarna, med naturbetande nötkreatur som håller markerna i skogsbygden öppna för ökad mångfald i naturen. 

Vill du ha föreläsningen på ett evenemang du arrangerar kontakta oss.

Det handlar om relationer.